Translate

dilluns, 6 de febrer del 2017

00.- La Imaginació Científica Literària Cooppel.-

El conegut gènere de ciencia ficció o el concepte de la imaginació sociológica

La ciencia ficció

La ciència-ficció és un gènere literari de ficció molt ampli on els relats sovint ens presenten l'impacte d'avanços científics i tecnològics, presents o futurs, sobre la societat o els individus, acompanyat d'aventures i de situacions emocionants i increïbles. Com acostuma a passar amb altres gèneres, la ciència-ficció pot incorporar tot tipus de característiques d'altres disciplines. Si hem de buscar allò que la fa diferent dels altres i la constitueix com a quelcom a part, això seria l'especulació amb elements del món actual, projectant-los en un futur més o menys proper, a diferència de la fantasia, que juga amb mons paral·lels o ambientats en un passat i amb més presència del sobrenatural. Això, òbviament, requereix una anàlisi de la situació inicial de la qual es parteix, i una reflexió sobre la possible evolució de les coses. Es podria dir que el que la diferencia del gènere de fantasia és que en aquesta es poden canviar tants elements de la realitat com es vulgui, mentre que en la ciència-ficció es tendeix a canviar-ne un, i fer una hipòtesi de com seria amb aquest factor diferent. Si s'hagués de definir aquest gènere amb una pregunta, aquesta seria: què passaria si...?[1]
El seu nom deriva d'una traducció incorrecta del terme en anglès, ja que la traducció correcta seria ficció científica. Si bé molts experts opinen que hauria d'utilitzar-se aquesta última, no obstant això s'utilitza la primera forma quasi en exclusiu.

La imaginació sociológica

Resumen:"W. Mills, La Imaginación Sociológica"  |  Sociología (2005)  |  Cs. de la Comunicación  |  UBA

La imaginación sociológica es una cualidad mental que nos ayuda a usar la información y a desarrollar una razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y de lo que quizás esta ocurriendo dentro de nosotros mismos.

La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico mas amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos.

La primera lección es la idea de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a si mismo en su época, y solo puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos que se hayan en las mismas circunstancias.

La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Esa es su tarea y promesa. Reconocer esa tarea y promesa es la señal del analista social clásico.

Esta imaginación es la capacidad de pasar de una perspectiva a otra; Es la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las características mas íntimas del yo humano, y de ver las relaciones entre ambas cosas.

La imaginación sociológica es la forma más fértil de la conciencia de si mismo.

La distinción mas fructuosa con que opera la imaginación sociológica es quizás la que hace entre “las inquietudes personales del medio” y “los problemas públicos de la estructura social”. Esta distinción es un instrumento esencial de la imaginación sociológica y una característica de toda obra clásica en ciencia social.

El enunciado y la resolución de esas inquietudes planteadas corresponde propiamente al individuo como entidad biográfica y dentro del ámbito de su ambiente inmediato; los valores amados (o considerados buenos) por un individuo le parecen a éste que están amenazados, es decir tanto los valores como uno mismo se siente amenazado.

Los problemas se relacionan con materias que trascienden del ambiente local del individuo y del ámbito de su vida interior. Un problema es un asunto público; se advierte que está amenazado un valor amado por la gente. Un problema implica muchas veces una crisis o cambio en los dispositivos institucionales, y con frecuencia implica también lo que los marxistas llaman “contradicciones” o “antagonismos”.

Darse cuenta de la idea de estructura social y usarla con sensatez es ser capaz de descubrir esos vínculos entre una gran diversidad de medios; y ser capaz de eso es poseer imaginación sociológica.

Cuando la gente estima una tabla de valores y no advierte ninguna amenaza contra ellos, experimenta el bienestar. Cuando la gente no siente estimación por ningún valor ni percibe alguna amenaza es la experiencia de indiferencia. Si parece afectar a todos los valores se convierte en apatía. Supongamos que perciba agudamente una amenaza y tampoco siente estimación por ningún valor, esta es la experiencia de malestar, de la ansiedad que si es insuficiente total se convierte en una indisposición mortal no específica. Pasa a dejar de haber vida individual. La primera tarea política e intelectual del científico social consiste hoy en poner en claro los elementos del malestar y la indiferencia contemporáneos. La imaginación sociológica es una cualidad mental necesaria hoy en día en esta sociedad.

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/sociologia/socio2005resumeng.asp

La imaginació científica literaria Cooppel (compromís cooperatiu pel...)
És un dret humà i un dret educatiu desenvolupar la imaginació i la creativitat segons Kieran Egan el qual treballa les narracions. "En cinc comprensions com a instruments. Els instruments serien:
1. Comprensió somàtica de 0 a 2 anys (llenguatge corporal).
2. Comprensió mítica de 2 a 8 anys (introducció del llenguatge oral).
3. Comprensió romàntica de 8 a 15 anys (introducció del llenguatge escrit).
4. Comprensió filosòfica, a partir dels 15 anys (introducció del llenguatge abstracte).
5. Comprensió irònica (introducció del pensament i el llenguatge irònic)". (1)
Per a J.M. Ferran, La Imaginació Científica i Literaria Cooppel (ICiL) és la imaginació que ens porta a com narrar l'experiència comunicativa, creativa i cooperativa de la pràctica reflexiva del Cooppel . Per això cal tenir els instruments de la comprensió de Kieran Egan  i en línea de la imaginació
sociológica de W Mills, marcant límits en la literatura respecte a la ciencia ficció, per a mi un concepte més profètic  o ficció científica, més de fruit de la fantasia.
Necessitem imaginar la ciencia i crear literatura que va més enllà de la ciencia ficció, malgrat alguns conceptes ho puguin semblar.
Si Arno Stern va ser atrevit en crear l'Institut per a la Investigació de la Semiología de l'Expressió en 1986 (2) , any que també nosaltres vàrem crear Ceradai, avui Ceradai és la personalitat jurídica del Cooppel Institut Superior d'Investigacions Socioculturals de Decisiologia dels Efectes Mentals i de l'impacte en l'entorn local de la Federació Internacional de Cooppel (3).

dijous, 26 de gener del 2017

01.- Recollim les reaccions al dilema Cooppel com a qüestió científica.-

                                                                     Amb el cònsol d'Holanda a l'Ateneu de Tarragona, 2016

01.- Recolleixo la reacció davant el dilema Cooppel després d'exposar la seva existencia i els seus beneficis.

La Tesi Cooppel consisteix  com a primera part el fet de recollir tota classe de reaccions  al dilema de proposar el Cooppel a persones, professionals, famílies, entitats i recursos.

- Recolleixo les reaccions positives, les negatives i el silenci per resposta de les persones, professionals, com de les autoritats institucionals de les administracions públiques, entitats socials i culturals, recursos com museus i sales d'exposicions.

Davant el dilema Cooppel:

Primer es tracta d'exposar els beneficis que suposa en alguns casos de Tarragona, Cambrils i Falset i de veure com reaccionen davant la información.

En segon lloc es tracta de voler conèixer el Cooppel  i de criticar -lo de forma constructiva.

A partir d'aquí ens entendrem

Ens adonem que uns et faciliten la difusió pública, altres posen barreres, altres donen llargues, altres el silenci per resposta. Altres juguen a jocs psicològics. Però fins avui en primer moment tothom considera la iniciativa com a interessant. Què està passant? S'està d'acord que el Cooppel és interessant i en canvi què fas tu?

I tindrem sorpresas!!!!!

Sols em cenyeixo com a científic a recollir les reaccions i espero que en això no s'enfadi ningú, perquè consti a la llista Negra. Som lliures i per això som responsables. I el deure dels investigadors és recopilar els fets reals.

Cooperis, Coordinadora de persones, professionals, entitats i recursos per l'interès social del Cooppel.

Hem creat els reconeixements públics d'interès cultural i social a favor de la Causa Cooppel per la Pau:

1.- Reconeixements Estel, Argent, Or  i Diamant a persones, entitats i recursos.-

Resultat d'imatges de diamant

2.- Reconeixements negatius:  Llista Negra i Bruixot o Bruixa.

Resultat d'imatges de Bruixot

divendres, 20 de gener del 2017

02.- Progressos en l'estudi i la investigació de la tesi Cooppel.-

El 70% del fracàs escolar és degut a la manca d'implicació familiar, el que diem posar-se les piles, l'atenció a altres qüestions de la familia i una manca d'autoritat i del control parental de la convivència fan que la familia no aprofiti el 100% del seu potencial.

La ment humana és com un muscle, si no s'exercita perd força, així l'energia mental augmenta mentre més se la treballa.

Quan hom té potencial i no l'aprofita és víctima de la pobresa i si no el treballa apareix els símptomes de la pobresa energética mental educativa que es denomina "fracàs", en referencia a l'educació el denominat "fracàs escolar".

La Pobresa Energètica Mental Educativa, la síndrome de la Ment Frágil i el repte de l'èxit de totes les persones ( La Gaia) haurien de ser prioritaris com a temes més d'Estat, és el tema d'interès mundial com el canvi climàtic i la cooperación per la pau.-

- Existeix la pobresa energética mental educativa familiar com també existeix la pobresa alimentària infantil i la pobresa energética.-

Després d'estudiar més d'un miler de casos escolars i de fer seguiment a uns 200 menors d'edat durant deu anys conclueixo que existeix la síndrome de la Ment Frágil i que la pobresa energética mental educativa familiar ens reclama l'atenció de forma urgent.

És més que una qüestió d'Estat.

Què és la síndrome de la Ment Frágil Universal?

La nostra ment s'ha construit com a fruit de civilitzacions de milions d'anys, la nostra ment és analógica, relacionada amb la Natura i perfilada en la lluita per la supervivència gràcies a actuacions especialitzades per aconseguir l'alimentació o els recursos necessaris per a garantir la nostra seguretat i la máxima implicació de la familia.
Així tenim cinc perfils dels efectes mentals que produeix la pràctica reflexiva del Cooppel, però avui més que la recerca d'alimnetació és guanyar diners per a comprar-los en el món industrial, capitalista i consumista que vivim, a la vegada l'augment de la nostra relació amb el món de les tecnologies i sobre tot ja en el món infantil en temps d'oci recreatiu, fa que la nostra ment no sincronitza amb el nou repte i per tant podem dir que la ment és frágil i això va per a tota la humanitat qui la pateix o la pot patir, per això la denomino síndrome de la "Ment Frágil Universal" (M.F.U.)

Des de l'enfocament de l'estudi de les decisions mentals d'aprenentatge existeixen dues dinàmiques mentals en les decisions de l'aprenentatge, una cen´trípeda i l'altra centrífuga: les decisions mentals interpersonals i les decisions mentals intrapersonals. Quan no hi ha sincronització , engranatge i harmonia entre les dues dinàmiques mentals no hi ha aprenentatge ni que el subjecte tingui intel·ligència normal.

Això suposa entre el 3 i el 10 % de la población escolar obligatòria.

Si controlem la pobresa energética mental educativa familiar i abordem la síndrome de la Ment Frágil, aleshores posem en marxa la Gaia (Ganes d'aprendre i actuar natural de les persones)  de les famílies i dels seus membres. Eliminant el biaix cognitiu. És la millor arma per atacar el fracàs escolar.

A partir de l'anàlisi de la comunicación en els programes de ràdio local, l'observació i anàlisi de la comunicación en general i dels jocs didàctics fungibles i flexibles, vaig arribar en 2012 a descòbrir les energies mentals i poder-les gestionar per mitja d'un joc de jocs, el Cooppel.

El Cooppel és el recurs més econòmic, més fácil, més senzill i abastable a tothom, amb garantía del compliment del disseny universal dels aprenentatges.

J.M. Ferran pensa comunicar els progresos de la tesi en el proper congrés català de sociología i en el proper congrés de psicopedagogía internacional.
Participació internacional disponible del Cooppel


=============================================

Congressos:
3,4 i 5 d'abril  Oviedo (Asturias) http://www.educacioninclusiva2017.com/congreso/
Del 10 al 31 de marzo a Méjico . On line. https://congresoeducacion.wixsite.com/educacion
====================================================

IX Congreso Iberoamericano de Educación CientíficaI Seminario de Inclusión Educativa y Social-Digital

IX Congreso Iberoamericano de Educación CientíficaI Seminario de Inclusión Educativa y Social-Digital

http://www.cieduc.org/
============================================


Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar que se va a celebrar en Zaragoza los días 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2017
http://www.congresointeligenciaemocional.com/
==================================================================

29 i 30 de juny, Bilbao http://amieedu.org/cimie/ Hi col.laboren la
=======================
Onolulu, EUA. 19-21 de juliol

===================
6è Congrés Iberoamérica de Calidad Educativa 6,7 i 8 de juliol  Barcelona
=====================================

VI Congreso Internacional  de Educación y Aprendizaje

14-16 junio 2017 | Milán, Italia | Università delle Tre Età UNITRE
=========================================================
03.- L'impulsor i la missió 2022

Aquí exposem els progressos de la tesi "UNESCOooppeling".-

La missió.-
La Causa Cooppel per la Pau, 2022:
Promoure, permetre i protegir la pràctica reflexiva del Cooppel a nivel local i mundial
Demostrar amb proves i testimonis davant les autoritats de les administracions públiques, de la comunitat científica i de la UNESCO de les avantatges, dels efectes mentals  i de l'impacte en l'entorn educatiu local social i cultural de la pràctica del Cooppel (Cooppeling)

Impulsor de la Causa Cooppel per la Pau, inventor del Cooppel després de 25 anys d'investigació voluntaria i solidària.-
J.M. Ferran i Torrent, de formació acadèmica és psicopedagog terapeuta i mestre d'audició i llenguatge, ha estat en l'exercici professional un any de mestre alfabetitzador, 22 anys de mestre (professor EGB 1981-1990 i mestre 1990-2003) , 8 de psicopedagog d'EAP (2003-2011) i 6 de professor especialista d'orientació educativa d'institut ( 2011 fins l'actualitat).
És un activista cultural (iniciatives culturals , programes de ràdio local i conferenciant). Practicament ha estat tota la seva vida professional com a investigador voluntari de materials didàctics i d'escolta activa i negociació, en l'estudi dels procesos de dol i de conversió, els trastorns i els talents, com les addiccions. Iniciatives culturals col·lectives  com per exemple la revista local "Això...Aleixarenc" en 1976, treballs acadèmics com el procés de conversió científica i espiritual de Pierre Teilhard de Chardin, 1979  UB, l'Alfabetització de joves "ALBAIN" 1980-81 UB, la disfèmia en els adolescents i joves, 1983 UB,  Treball de Recerca de Màster de la URV, els procesos de conversió i les addiccions.(2005), el constant camí de conversió de santa Teresa de Calcuta (2015) INSAF-Facultat de Teologia de Catalunya.
- Sobre associacionisme en el món cultural i educatiu. Ha estat associat en diverses entitats. En 1986 va cofundar l'associació Ceradai. Ha presidit i ha estat en diverses juntes de govern: Coordinació general de Ceradai des de 1986, coordinació en el secretariat de Vida Creixent de Tarragona des de 2001, en el Centre d'Estudis del Priorat des de 2003, en el CPM de Tarragona des de 1999 i ha format part dels Consells Escolars de centre, territorial de Tarragona i de l'Estat. Des de 2001 forma part de la Junta Territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Tarragona i de Terres d'Ebre.
- Sobre programes de ràdio, dirigeix i realitza programes de ràdio local des de 1989, primer a ràdio sant Pere i sant Pau, emisora municipal, el mateix any a ràdio Fórum de Tarragona, que en 1991 es covertí en Tarragona ràdio. Això durà com a programes setmanals des de 1989 fins a 1994. L'any 2007 tornà a ràdio sant Pere i sant Pau, emisora municipal fins a 2014 i a ràdio Falset amb Priorem Priorat de 2008  fins l'actualitat com a programa mensual.
- Sobre materials didàctics inventa jocs didàctics fungibles i flexibles com "Escacs Digital" 1985 ICE. Universidad de Zaragoza, "Jocs Toponíms" jocs de tauler per a descubrir el patrimoni natural, 1989  ICE Universidad de Zaragoza i Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, El Mètode DAI o  com veure els nostres progressos com un joc, 1992  Societat Catalana de Pedagogia- Institut d'Estudis Catalans, L'APCIISE o la distancia entre informar´-se i decidir-se, 1996 Societat Catalana de Pedagogia - Institut d'Estudis Catalans, Decisiologia o juguem a conversar i a prendre decisions en la vida, 2004. (Consejo Iberoamericano ACIHCE) entre altres previs al Cooppel 2012.
- Tesi Cooppel.- Des de 2012 porta en marxa, després de la presentació pública a la URV,  l'estudi i la investigación de la tesi servei lliure pública i d'interès social i general la Tesi Cooppel o també denominada "Tesi UNESCOOPPELING" amb afany de demostrar amb proves contundents els efectes mentals del Cooppel i l'impacte en l'entorn educatiu social i cultural davant la UNESCO per abans de 2020 i obtenir la seva protección per abans del 2022. La tesi comporta aplicar "Decisiologia" (2004) en el "Cooppel" i apareixen en 2013 els conceptes "Cooppel" i "Cooppelogia" amb el registre dels Drets d'Autor i de la Propietat Intel·lectual.

"Cooppelogia" estudia i investiga el Cooppel.
Decisiologia és l'estudi científic dels efectes de les decisions mentals que afavoreix la pràctica reflexiva del Cooppel per això la denominem "Decisiologia Mental del Cooppel", la paraula Decisiologia la va acunyar J.M. Ferran en el 2004 en rebre el reconeixement honorífic iberoamericà a Lima (El Perú), però avui hi ha que la denominen sobre temes exotèrics, aliens a nosaltres.
Avui per avui la Cooppelogia és la Decisiologia Mental del Cooppel.
Fonamentada en el sentit comú, el seny, el pensament i el mètode científic i racional basat en  els principis humanistes, els valors democràtics i els Drets Humans.
Decisiologia és com altres mots emprats semblants acabats en logia: politicologia, vaticanologia, mundología, futbologia, etc.
J.M. Ferran amb Fina Masip